Vítejte u nás v DS - DD Pacov!


Jsme příspěvková organizace, jejímž zřizovatelem je město Pacov a sociální služby poskytujeme již od roku 1996. Nabízíme příjemné prostředí, podporu a pomoc seniorům, kteří již nemohou žít sami ve svých domovech, a to ani za pomoci jejich blízkých nebo za pomoci terénních sociálních a zdravotních služeb. S přibývajícím věkem by ale neměli slevovat ze standardu, na který byli po celý život zvyklí. Měli by si naopak dopřát vyšší. Těšit se z přítomnosti svých vrstevníků, duševní pohody, vědomí zajištění budoucnosti a bezpečného prostředí. DS-DD Pacov je tu právě z těchto důvodů. Proto neodkládejte řešení svých problémů a zkuste u nás najít pomoc. 

Ježíškova vnoučata

PROJEKT JEŽÍŠKOVA VNOUČATA

 

Naše organizace Dům seniorů – Domov důchodců se v letošním roce zapojila do projektu Českého rozhlasu s názvem Ježíškova vnoučata, více informací naleznete na internetové stránce www.jeziskovavnoucata.cz.

 

Do projektu jsme se zapojili tak, že jsme nedefinovali přání jednotlivců, ale shodli jsme se na přání dle jednotlivých pater, to znamená, že jsme vymýšleli přání skupinová. Naši klienti mají rádi zvířata. V domově se již staráme o rybičky, papoušky a andulky, chodí nás pravidelně navštěvovat paní Melzerová se svými mazlíčky – kočkami rasy Něvská maškaráda. Díky nim je zajišťována tzv. felinoterapie. Proto první registrované přání je návštěva terapeutického koníka Emila. Návštěva koníka může proběhnout i u lůžka klientů s omezenou hybností. Více informací o koníku lze zjistit na internetové stránce www.emilpomaha.cz.

 

Vzhledem k tomu, že někteří klienti tráví svůj volný čas četbou a předplatné denního tisku či časopisů může být pro některé finančně náročné, shodli jsme se na dalším přání. Druhé registrované přání je roční předplatné pěti různých časopisů, např.: Květy, Vlasta, Křížovky pro seniory, Glanc, Moje země, atd. Takto pořízené časopisy budou volně k dispozici na společné klubovně a mohou uspokojit vícero klientů.

 

Vzhledem k tomu, že naši klienti rádi zpívají, poslouchají hudbu, chodí na společenské akce, které u nás pořádáme, rádi bychom jim dopřáli pěkný kulturní zážitek se známou osobností přímo u nás v domově. Třetí registrované přání je návštěva známé osobnosti např.: Naďa Urbánková nebo Josef Zíma.

 

Věřím, že se díky projektu alespoň jedno přání zrealizuje a rozzáří se tak oči našim klientům.

 

 

Ing. Michaela Pučálková

Ředitelka DS-DD Pacov

Všechny aktuality