Vítejte u nás v DS - DD Pacov!


Jsme příspěvková organizace, jejímž zřizovatelem je město Pacov a sociální služby poskytujeme již od roku 1996. Nabízíme příjemné prostředí, podporu a pomoc seniorům, kteří již nemohou žít sami ve svých domovech, a to ani za pomoci jejich blízkých nebo za pomoci terénních sociálních a zdravotních služeb. S přibývajícím věkem by ale neměli slevovat ze standardu, na který byli po celý život zvyklí. Měli by si naopak dopřát vyšší. Těšit se z přítomnosti svých vrstevníků, duševní pohody, vědomí zajištění budoucnosti a bezpečného prostředí. DS-DD Pacov je tu právě z těchto důvodů. Proto neodkládejte řešení svých problémů a zkuste u nás najít pomoc. 

Aktuality

20. ročník Pacovských her seniorů

Ve středu 12. 6. 2019 se konal jubilejní 20. ročník Pacovských her seniorů. Her se zúčastnilo celkem osm domovů, které doplnila dvě družstva klientů pacovského domova pro seniory a jedno družstvo obyvatel „Bytů zvláštního určení“.

Díky slunečnému a velmi teplému počasí se dění her odehrávalo především na zahradě našeho domova, kde se o hudební kulisu postaral pan Hruška, a také vystoupily mažoretky Leontýnky. Těší nás, že se nám, mezi tolika účastníky, podařilo získat krásné třetí místo v kategorii jednotlivců. 

Velký dík patří studentům Gymnázia Pacov a dobrovolníkům z Dobrovolnického centra Fokus Vysočina, kteří nám pomohli s organizací soutěží a zajištěním hladkého průběhu celého dne.

 

Soutěžní družstva DS-DD Pacov