Vítejte u nás v DS - DD Pacov!


Jsme příspěvková organizace, jejímž zřizovatelem je město Pacov a sociální služby poskytujeme již od roku 1996. Nabízíme příjemné prostředí, podporu a pomoc seniorům, kteří již nemohou žít sami ve svých domovech, a to ani za pomoci jejich blízkých nebo za pomoci terénních sociálních a zdravotních služeb. S přibývajícím věkem by ale neměli slevovat ze standardu, na který byli po celý život zvyklí. Měli by si naopak dopřát vyšší. Těšit se z přítomnosti svých vrstevníků, duševní pohody, vědomí zajištění budoucnosti a bezpečného prostředí. DS-DD Pacov je tu právě z těchto důvodů. Proto neodkládejte řešení svých problémů a zkuste u nás najít pomoc. 

OMEZENÍ NÁVŠTĚV

Z důvodu ochrany našich klientů před možnou nákazou akutního respiračního onemocnění a chřipky žádáme příbuzné, aby při svém nachlazení odložili návštěvu u svých blízkých v našem Domově a zabránili tak riziku přenesení nákazy.

Doporučení tohoto omezení platí od 5. 2. 2019 do odvolání.

Děkujeme za toleranci a ohleduplnost.

 

Pučálková Michaela

ředitelka organizace

Všechny aktuality