Dům seniorů - Domov důchodců

 

Jsme příspěvková organizace, jejímž zřizovatelem je město Pacov. Nabízíme příjemné prostředí, podporu a pomoc seniorům, kteří již nemohou žít sami ve svých domovech, a to ani za pomoci jejich blízkých nebo za pomoci terénních sociálních služeb.

 

Poskytujeme tyto registrované sociální služby:

  1. Pobytová forma poskytování
  2. Terénní forma poskytování

Slavnostní otevření

V pátek 6. prosince 2019 proběhlo ve 13 hodin slavnostní otevření Domu sociálních služeb Pacov.

Fotografie si můžete prohlédnout v sekci Novinky. 

Všechny aktuality