Dům seniorů - Domov důchodců

 

Jsme příspěvková organizace, jejímž zřizovatelem je město Pacov. Nabízíme příjemné prostředí, podporu a pomoc seniorům, kteří již nemohou žít sami ve svých domovech, a to ani za pomoci jejich blízkých nebo za pomoci terénních sociálních služeb.

 

Poskytujeme tyto registrované sociální služby:

 1. Pobytová forma poskytování
  • Domov pro seniory (9669060)
   • Celková kapacita 52 klientů
  • Domov se zvláštním režimem (6465391)
   • Celková kapacita 28 klientů
 2. Terénní forma poskytování
  • Pečovatelská služba (6397698)
   • Pouze v tzv. Bytech zvláštního určení
   • Celková kapacita 50 klientů

20. ročník Pacovských her seniorů

Ve středu 12. 6. 2019 se konal jubilejní 20. ročník Pacovských her seniorů. Her se zúčastnilo celkem osm domovů, které doplnila dvě družstva klientů pacovského domova pro seniory a jedno družstvo obyvatel „Bytů zvláštního určení“.

Díky slunečnému a velmi teplému počasí se dění her odehrávalo především na zahradě našeho domova, kde se o hudební kulisu postaral pan Hruška, a také vystoupily mažoretky Leontýnky. Těší nás, že se nám, mezi tolika účastníky, podařilo získat krásné třetí místo v kategorii jednotlivců. 

Velký dík patří studentům Gymnázia Pacov a dobrovolníkům z Dobrovolnického centra Fokus Vysočina, kteří nám pomohli s organizací soutěží a zajištěním hladkého průběhu celého dne.

 

DSDD.JPG

Všechny aktuality