Vítejte u nás v DS - DD Pacov!


Jsme příspěvková organizace, jejímž zřizovatelem je město Pacov a sociální služby poskytujeme již od roku 1996. Nabízíme příjemné prostředí, podporu a pomoc seniorům, kteří již nemohou žít sami ve svých domovech, a to ani za pomoci jejich blízkých nebo za pomoci terénních sociálních a zdravotních služeb. S přibývajícím věkem by ale neměli slevovat ze standardu, na který byli po celý život zvyklí. Měli by si naopak dopřát vyšší. Těšit se z přítomnosti svých vrstevníků, duševní pohody, vědomí zajištění budoucnosti a bezpečného prostředí. DS-DD Pacov je tu právě z těchto důvodů. Proto neodkládejte řešení svých problémů a zkuste u nás najít pomoc. 

Ples seniorů

V pátek 23. listopadu 2018 se v Sokolovně od 14:00 hodin koná XIV. ROČNÍK PLESU SENIORŮ.

K poslechu a tanci hraje skupina Vysočinka.

Vstupenky lze zakoupit na pokladně DS-DD Pacov u p. Stejskalové.

 

Těšíme se na Vaši účast.

 

pozvánka.pdf 

Všechny aktuality