Vítejte u nás v DS - DD Pacov!


Jsme příspěvková organizace, jejímž zřizovatelem je město Pacov a sociální služby poskytujeme již od roku 1996. Nabízíme příjemné prostředí, podporu a pomoc seniorům, kteří již nemohou žít sami ve svých domovech, a to ani za pomoci jejich blízkých nebo za pomoci terénních sociálních a zdravotních služeb. S přibývajícím věkem by ale neměli slevovat ze standardu, na který byli po celý život zvyklí. Měli by si naopak dopřát vyšší. Těšit se z přítomnosti svých vrstevníků, duševní pohody, vědomí zajištění budoucnosti a bezpečného prostředí. DS-DD Pacov je tu právě z těchto důvodů. Proto neodkládejte řešení svých problémů a zkuste u nás najít pomoc. 

Nutriční terapeutka

V rámci zlepšování kvality péče o klienty navázalo zařízení DS-DD Pacov nově spolupráci s nutriční terapeutkou, jejíž náplní práce je:

  • zpracování nutriční anamnézy,
  • hodnocení nutričního stavu klienta,
  • pravidelné vyhledávání klientů v riziku podvýživy pomocí „nutričního screenigu“,
  • navrhování postupů nutriční péče a úprava jídelních lístků tak, aby vyhovovaly z hlediska nutrice, tak i chuťových preferencí klientů.
  • Edukace klientů a rodinných příslušníků o dietním režimu. 

Pokud se klient vyskytne v riziku malnutrice, je jeho celodenní příjem stravy a tekutin zaznamenáván, vyhodnocen a následně je doporučena nutriční péče. Rodinní příslušníci si mohou domluvit schůzku s nutriční terapeutkou, která je informuje o nutričním stavu klienta a doporučeném nutričním režimu.

 

Michaela Pučálková

ředitelka

Všechny aktuality