Vítejte u nás v DS - DD Pacov!


Jsme příspěvková organizace, jejímž zřizovatelem je město Pacov a sociální služby poskytujeme již od roku 1996. Nabízíme příjemné prostředí, podporu a pomoc seniorům, kteří již nemohou žít sami ve svých domovech, a to ani za pomoci jejich blízkých nebo za pomoci terénních sociálních a zdravotních služeb. S přibývajícím věkem by ale neměli slevovat ze standardu, na který byli po celý život zvyklí. Měli by si naopak dopřát vyšší. Těšit se z přítomnosti svých vrstevníků, duševní pohody, vědomí zajištění budoucnosti a bezpečného prostředí. DS-DD Pacov je tu právě z těchto důvodů. Proto neodkládejte řešení svých problémů a zkuste u nás najít pomoc. 

Výběrové řízení - mzdová účetní, personalista

Kvalifikační předpoklady:

Minimálně středoškolské vzdělání

Trestní bezúhonnost

 

Požadavky:

Samostatnost, odpovědnost, spolehlivost

Komunikační dovednosti

Znalost souvisejících předpisů a zákonů

Znalost práce na PC, včetně MS Office

Praxe v oboru vítána 

 

Náplň práce:

Kompletní zpracování mezd a vedení mzdového účetnictví v systému VEMA

Vedení mzdové a personální agendy

Kontrola a uzávěrka docházky zaměstnanců v IS Cygnus 2

Zpracování pracovních úrazů

Zpracování agendy spojené s příjmem, průběhem a odchodem zaměstnanců

Vedení osobních ochranných pracovních prostředků, aj.

 

Typ úvazku:

Plný

 

Nabízíme:

Platové ohodnocení dle stupnice platových tarifů (10. platová třída)

Osobní ohodnocení

5 týdnů dovolené

Možnost stravování v zařízení včetně příspěvku

Pružná pracovní doba

 

Termín nástupu:

Od 1. prosince 2018 nebo dle domluvy

  

K přihlášce je nutné doložit:

  • Strukturovaný životopis
  • Kopii o nejvyšším ukončeném vzdělání

 

Termín pro podání přihlášek je do 19. října 2018. Přihlášky, v obálce označené „VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – MÚ“, doručí zájemce k rukám ředitele organizace DS – DD Pacov, Malovcova 1080, 395 01 Pacov.

U neúspěšných uchazečů budou přihlášky s připojenými dokumenty skartovány.

Vyhlašovatel výběrového řízení si vyhrazuje právo nevybrat žádného uchazeče, popř. zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

 

 

Kontaktní osoba:

Ing. Michaela Pučálková, tel. 724 335 557, e-mail: reditel@dsddpacov.cz

Všechny aktuality