Drobečková navigace

Úvod > Byty zvláštního určení - Pečovatelská služba > Byty zvláštního určení

Byty zvláštního určení

Jedná se o garsoniéry, které jsou tvořeny obytnou plochou (pokoj-28,9m2, koupelna-3,1m2,WC-1,13m2, chodba-7,35m2) a užitkovou plochou (lodžie, komora). Těchto bytů je k dispozici 44. Dále je zde 6 garsoniér, kde je společná koupelna s WC (6,3m2). Dále je zde 6 zcela bezbariérových garsoniér. Tyto byty nemají lodžii, ale pokoje mají velikost 35,9m2, chodba 5,25m2 a koupelna je spojena s WC(dohromady 6,3m2).

Nájemné u všech typů bytů je v současné době 70,-Kč/m2 obytné plochy a může být každoročně zvyšováno o přírůstek ročního indexu spotřebitelských cen zboží a služeb v ČR, o čemž rozhoduje rada Města Pacov.

Dále nájemce hradí nájem příslušenství bytu, což činí částku cca. 160,-Kč a zálohy na úhradu za plnění služeb poskytovaných v souvislosti s užíváním bytu, což činí u jednotlivců částku 1.625,-Kč a u manželského páru 2.390,-Kč. Součástí těchto služeb je vytápění bytu, studená a teplá voda, stočné, společná TV anténa a úklid společných prostor. Tyto zálohové položky jsou jedenkrát ročně vyúčtovány. Upozorňujeme, že se jedná o byty zvláštního určení dle zákona, tudíž nájemní právo je nepřenosné.

Pro každého klienta jsou zde zdarma poskytovány tyto služby -  1x za 4 roky  vymalování bytu.

Do standartního vybavení bytu patří: kuchyňská linka s elektrickým dvouvařičem a digestoří, vestavěné skříně s nástavci , garnýž, přípojky na televizi, telefon a automatickou pračku. Další vybavení vlastním nábytkem s předpokladem rozumného množství a skladby je tedy nutné.

Do Bytu zvláštního určení může přijít nájemce, který je samoobslužný, za pomoci pečovatelské služby zvládne péči o vlastní osobu a byt, nenarušuje soužití a nepotřebuje stálé ošetření a dohled.  Jeho zdravotní stav by měl být relativně stálý.

Součástí celého objektu je kuchyně s jídelnou, kde se vaří snídaně, obědy a večeře s možností dietního stravování. Dále je zde k dispozici knihovna, kadeřník, rehabilitace, společenská místnost. Nájemci mají zajištěn volný pohyb po celé budově i mimo ni, který není nikterak evidován.

Pro nájemníky je zaměstnanci DS-DD Pacov zajišťována pečovatelská služba za úhradu. O této službě je sepsána smlouva, kde je specifikován rozsah služby a úhrada za ni. V případě, že zdravotní či sociální stav neumožňuje nájemci užívat byt bez soustavné  pomoci, je mu navrhnuto a umožněno přednostní umístění v domově pro seniory.

Nutným předpokladem získání Bytu zvláštního určení je podání vyplněné a lékařem potvrzené žádosti, která je k dispozici u sociální pracovnice DS-DD(po dohodě ji lze zaslat poštou). Pokud jsou splněny veškeré podmínky , je žádost zařazena do pořadníku čekatelů. Žadatelé s trvalým bydlištěm v Pacově jsou upřednostňováni, proto je žádoucí  případnou změnu trvalého bydliště od doby  podání žádosti oznámit. Při výběru z pořadníku je zohledňován věk, zdravotní stav a sociální situace. Před uspokojením žádosti je provedeno sociální šetření v místě bydliště žadatele.

Podmínky přijetí

  • řádně vyplněná a podaná žádost – k dispozici u sociální pracovnice DS-DD Pacov
  • odpovídající zdravotní a duševní stav
  • cílová skupina:
    • senioři, kteří potřebují pomoc druhé osoby
    • senioři, kteří využívají pečovatelskou službu nebo je předpoklad, že ji v brzké době využívat budou