Drobečková navigace

Úvod > Individuální plánování

Individuální plánování

 

Individualni planovaniIndividuální plánování je proces, který je nařízen zákonem o sociálních službách. Jako poskytovatelé sociálních služeb jsme povinni s každým klientem plánovat průběh služby, který vede k naplňování jeho osobních cílů a hodnotit, jak mu bylo poskytování služby užitečné.

Individuální plán sestavuje vždy klient, jeho klíčový pracovník (důvěrník), zapojováni jsou i rodinní příslušníci a blízké osoby klientů, které si určí. Celý plán vychází z toho, jakou podporu klient potřebuje, aby byly naplněny jeho potřeby a cíle. Míra podpory klienta je poskytována vždy jen do výše jeho handicapu (podporována je samostatnost a nezávislost na poskytovaných službách, snažíme se udržet schopnosti a dovednosti klientů, neděláme za klienta věci, které je schopen zvládnout sám nebo s naší podporou). Klient je náš partner, nikoliv objekt naší péče.

 

Proces individuálního plánování zahrnuje:

  • mapování potřeb klienta a jeho situace - rozhovory s klientem a zúčastněnými osobami, pozorování, studium dokumentů

  • stanovení postupu – záznam všech domluvených kroků, přenos informací všem pracovníkům v přímé péči tak, aby byl zajištěn jednotný postup

  • realizace plánu – klient a klíčový pracovník činí domluvené kroky k realizaci plánu

  • hodnocení plánu – klíčový pracovník zpracuje veškeré informace za uplynulé období, vyhodnotí je, komunikuje v pracovním týmu, realizaci plánu hodnotí společně s klientem a plánují, co bude dále