Drobečková navigace

Úvod > Domov se zvláštním režimem > Informace o Alzheimerově chorobě

Informace o Alzheimerově chorobě

Co je Alzheimerova nemoc?

Alzheimerova nemoc narušuje část mozku a způsobuje pokles takzvaných kognitivních funkcí – myšlení, paměti, úsudku. Bývá nejčastější příčinou demence, která vede postupně k závislosti nemocného na každodenní pomoci jiného člověka.

Alzheimerova nemoc začíná pozvolna. Nejdříve se u nemocného zhoršuje krátkodobá paměť a není schopen se postarat o některé věci v domácnosti. Rychlost, kterou Alzheimerova nemoc postupuje, se u každého postiženého liší. Nemocný má však čím dál větší problémy s vyjadřováním, rozhodováním, nedokončuje myšlenky, je zmatenější. Mění se celá jeho osobnost. V posledních stádiích nemoci už vůbec není schopen se sám o sebe postarat.

Příznaky

 • Ztráta paměti, která ovlivňuje schopnost plnit běžné pracovní úkoly
 • Problémy s vykonáním běžných činností
 • Problémy s řečí
 • Časová a místní dezorientace
 • Špatný nebo zhoršující se racionální úsudek
 • Problémy s abstraktním myšlením
 • Zakládání věcí na nesprávné místo
 • Změny v náladě nebo chování
 • Změny osobnosti
 • Ztráta iniciativy

Jak nejlépe pečovat?

 • Upravit domácí prostředí tak, aby bylo bezpečné
 • Komunikaci vést vždy klidně, nižším tónem hlasu, nenutit ke správné odpovědi, vystupovat vždy přátelsky, otevřeně a laskavě
 • Nacházet význam ve všem co nemocný dělá a říká
 • Nikdy nepředpokládat, že nemocný nerozumí, co říkáte a co se kolem něj děje
 • Využívat všech dovedností
 • Zajistit pomoc při organizaci činností celého dne (oblékání, hygiena, stravování, péče o domácnost, nakupování…) – daný řád pro nemocného přináší pocit bezpečnosti, stability a soudržnosti
 • Dbát na denní dobu a denní rytmus, správnou výživu a pohyb
 • Pracovat se vzpomínkami nemocného
 • Pamatovat na zajištění budoucnosti
 • Dbát na péči o vlastní osobu pečujícího
 • Požádat o pomoc další rodinné příslušníky a instituce, které se touto problematikou zabývají