Drobečková navigace

Úvod > Ostatní dokumenty

Ostatní dokumenty

 

Ochrana osobních údajů – GDPR

Veškeré osobní údaje, které organizace zpracovává, jsou na základě těchto právních důvodů:

 • Subjekt údajů udělil souhlas.
 • Zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů.
 • Zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje.
 • Zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby.
 • Zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce.
 • Zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů.

Pokud je zpracování Vašich osobních údajů podmíněno předchozím souhlasem, máte právo souhlas odvolat. Tím však není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

 

Svá práva vůči organizaci uplatňujte cestou pověřence pro ochranu osobních údajů:

advokát Mgr. et Bc. Luboš Kliment

se sídlem Nádražní 21, 591 01 Žďár nad Sázavou

IČ: 71461884; DIČ: CZ8006064352

mob.: +420 776 233 879, email: gdpr@akkliment.cz

 

Podání stížnosti

 • Každý klient DS-DD Pacov má právo podat stížnost na průběh služby nebo na nevhodné chování ze strany zaměstnanců
 • Za klienta může stížnost podat zástupce, kterého si sám určí a kterému nejvíce důvěřuje
 • Ústně si klient může stěžovat u zaměstnance, kterého si vybere. Ten pak o všem informuje svého vedoucího či přímo ředitele DS-DD Pacov
 • Pokud stížnost není podepsaná, bude její vyřízení zveřejněno na nástěnce v DS-DD Pacov
 • Pokud je ten, kdo si stěžuje znám, bude informován o vyřízení písemnou formou Ze stížnosti by vždy mělo být poznat, proč si klient stěžuje, kdy si stěžuje a jakou si představuje nápravu
 • U hlavního vchodu DS-DD Pacov je umístěna schránka pro podání písemných stížností a připomínek, možno je také zaslat na adresu DS-DD, Malovcova 1080, 395 01 Pacov
 • Kdo bude stížnost vyřizovat, určuje ředitel DS-Pacov
 • Vyřízení stížnosti by mělo být vždy do 30 dnů od podání
 • Všechny stížnosti jsou shromažďovány u ředitele DS-DD Pacov
 • Pokud klient nechce, aby jeho stížnost vyřizoval zaměstnanec DS-DD Pacov, může se obrátit na Město Pacov, které je zřizovatelem
 • Pokud není klient spokojen s vyřízením své stížnosti, může se obrátit na ředitele, nebo další instituce, kterou celou věc znovu budou řešit
 • Podání stížnosti a následné opatření by mělo vést ke zlepšení práce zaměstnanců DS-DD Pacov a tím sociálních služeb, které poskytuje

 

Práva klientů DS

 • právo na svobodné rozhodnutí bez ohledu na věk a zdravotní stav
 • právo na důstojnost a soukromí
 • právo na podání stížnosti
 • právo na vyjádření svého názoru
 • právo na bezpečné prostředí
 • právo na potřebné vybavení
 • právo na volný pohyb
 • právo na ochranu své osobnosti
 • právo na srozumitelné informace
 • právo na přítomnost své rodiny, přátel a blízkých
 • právo na vlastní majetek
 • právo na aktivní život
 • právo na kvalitní zdravotní péči
 • právo na službu, která se přizpůsobí potřebám klienta
 • právo na ochranu všech osobních a citlivých údajů

 

Další dokumenty

Organizační řád.doc

SM01 poskytování info.docx

Výroční zpráva 2016.doc

Střednědobý výhled rozpočtu na r. 2018-2019.pdf

Výroční zpráva 2017.pdf