Drobečková navigace

Úvod > Ostatní dokumenty

Ostatní dokumenty

 

Osobní a citlivé údaje

Aby byla sociální služba poskytována komplexně a odborně, musí DS-DD Pacov od zájemců o služby a klientů zjistit určité informace. Veškeré osobní a citlivé údaje jsou chráněny vždy příslušným zaměstnancem, který je osobně odpovědný za jejich ochranu. Všichni zaměstnanci jsou vázáni mlčenlivostí, tato povinnost neomezeně trvá i po skončení pracovního vztahu.

 

Zájemce o službu

 • Jsou shromažďovány informace uvedené v žádosti o umístění v DS-DD Pacov
 • Zájemce dává podpisem a podáním této žádosti souhlas ke zpracování, shromažďování a uchování těchto údajů
 • Průběžně je písemně zaznamenávána komunikace mezi žadatelem a DS-DD Pacov a veškeré informace podané písemně či telefonicky ze strany žadatele

 

Klient

 • Jsou shromažďovány tyto údaje: jméno a příjmení, trvalé bydliště, rodné číslo, jméno obvodního lékaře, důchodový výměr a jeho aktualizace – pouze v případě snížené úhrady, rozhodnutí o výši příspěvku na péči a jeho aktualizace, kontaktní osoby
 • Podpisem smlouvy o poskytování sociální služby dává klient souhlas ke shromažďování, zpracování, uchovávání těchto údajů a k předávání těchto údajů příslušným institucím, se kterými DS-DD Pacov v rámci poskytování sociálních služeb spolupracuje
 • O každém klientovi je vedena dokumentace, která se skládá z osobního spisu, individuálního plánu, zdravotní dokumentace a ošetřovatelské dokumentace

 

Podání stížnosti

 • Každý klient DS-DD Pacov má právo podat stížnost na průběh služby nebo na nevhodné chování ze strany zaměstnanců
 • Za klienta může stížnost podat zástupce, kterého si sám určí a kterému nejvíce důvěřuje
 • Ústně si klient může stěžovat u zaměstnance, kterého si vybere. Ten pak o všem informuje svého vedoucího či přímo ředitele DS-DD Pacov
 • Pokud stížnost není podepsaná, bude její vyřízení zveřejněno na nástěnce v DS-DD Pacov
 • Pokud je ten, kdo si stěžuje znám, bude informován o vyřízení písemnou formou Ze stížnosti by vždy mělo být poznat, proč si klient stěžuje, kdy si stěžuje a jakou si představuje nápravu
 • U hlavního vchodu DS-DD Pacov je umístěna schránka pro podání písemných stížností a připomínek, možno je také zaslat na adresu DS-DD, Malovcova 1080, 395 01 Pacov
 • Kdo bude stížnost vyřizovat, určuje ředitel DS-Pacov
 • Vyřízení stížnosti by mělo být vždy do 30 dnů od podání
 • Všechny stížnosti jsou shromažďovány u ředitele DS-DD Pacov
 • Pokud klient nechce, aby jeho stížnost vyřizoval zaměstnanec DS-DD Pacov, může se obrátit na Město Pacov, které je zřizovatelem
 • Pokud není klient spokojen s vyřízením své stížnosti, může se obrátit na ředitele, nebo další instituce, kterou celou věc znovu budou řešit
 • Podání stížnosti a následné opatření by mělo vést ke zlepšení práce zaměstnanců DS-DD Pacov a tím sociálních služeb, které poskytuje

 

Práva klientů DS

 • právo na svobodné rozhodnutí bez ohledu na věk a zdravotní stav
 • právo na důstojnost a soukromí
 • právo na podání stížnosti
 • právo na vyjádření svého názoru
 • právo na bezpečné prostředí
 • právo na potřebné vybavení
 • právo na volný pohyb
 • právo na ochranu své osobnosti
 • právo na srozumitelné informace
 • právo na přítomnost své rodiny, přátel a blízkých
 • právo na vlastní majetek
 • právo na aktivní život
 • právo na kvalitní zdravotní péči
 • právo na službu, která se přizpůsobí potřebám klienta
 • právo na ochranu všech osobních a citlivých údajů

 

Další dokumenty

Organizační řád.doc

SM01 poskytování info.docx

Výroční zpráva 2016.doc

Střednědobý výhled rozpočtu na r. 2018-2019.pdf

Výroční zpráva 2017.pdf