Drobečková navigace

Úvod > Domov se zvláštním režimem > Podmínky přijetí

Podmínky přijetí

 • Podaná žádost se všemi náležitostmi
 • Služba je určena:
  • osobám se sníženou soběstačností v základních životních dovednostech z důvodu vysokého věku a chronických duševních poruch. Do této skupiny se zařazují osoby, u kterých je prokázána Alzheimerova choroba, vaskulární demence, senilní demence, mozková ateroskleróza a demence u Parkinsonovy choroby.
  • osobám, kteří potřebují z těchto důvodů celodenní péči a dohled a není možné jim toto zajistit jejich rodinou nebo terénními nebo ambulantními sociálními službami
  • osobám po dovršení 55 let
 • DS-DD Pacov může odmítnout uzavřít smlouvu o poskytování sociální služby pokud:
  • osoba žádá o jinou sociální službu, než DS-DD Pacov poskytuje
  • nemá dostatečnou kapacitu
  • zdravotní stav osoby, která žádá o poskytování sociální služby, toto vylučuje osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, vypověděl v době kratší než 6 měsíců smlouvu z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy