Drobečková navigace

Úvod > Domov pro seniory > Úhrada za služby

Úhrada za služby

 • Ubytování a strava

 

28 dnů

29 dnů

30 dnů

31 dnů

Jednolůžkový pokoj

ubytování  -  210,-Kč/den

strava         -  170,-Kč/den

 

10.640,-

 

11.020,-

 

11.400,-

 

11.780,-

Dvoulůžkový pokoj

ubytování – 200,-Kč/den

strava        -  170,-Kč/den

 

10.360,-

 

10.730,-

 

11.100,-

 

11.470,-

Třílůžkový pokoj

ubytování – 190,-Kč/den

strava        -  170,-Kč/den

 

10.080,-

 

10.440,-

 

 

10.800,-

 

11.160,-

 • Péče – ve výši přiznaného příspěvku na péči
  • stupeň 880,-Kč
  • stupeň 4.400,-Kč
  • stupeň 8.800,-Kč
  • stupeň 13.200,-Kč      
 • Dle zákona o sociálních službách musí klientům  po úhradě za ubytování a stravu zůstat 15% jejich příjmu. V případě, že jejich příjem nestačí na plnou úhradu, je jejich předpis úhrady snížen. V tomto případě je klient povinen doložit výši svého příjmu.
 • Pokud je úhrada klienta za pobyt a stravu snížena z výše uvedeného důvodu, může se DS-DD Pacov dohodnout o spoluúčasti na úhradě nákladů s osobou blízkou klienta, popřípadě s jinou fyzickou nebo právnickou osobou
 • V případě zahájení nebo ukončení pobytu v zařízení v průběhu měsíce se úhrada počítá za část konkrétního kalendářního měsíce ( tj. za počet dnů skutečného poskytování služby ). Den zahájení nebo den ukončení se pro účely stanovení úhrady považuje za celý den pobytu ( i v případě, že pobyt nebyl celý den, ale jen část dne ).
 • Za pobyt mimo zařízení se vrací pouze částka hrazená za potraviny, a to jen v případě, že :
  • je hrazena plná úhrada,
  • odchod klienta je nahlášen nejpozději dva pracovní dny předem, při hospitalizaci tato odhlašovací povinnost odpadá,
  • klient neodebere v určený den žádné jídlo, nebo jeho přechodný pobyt mimo zařízení trvá dva kalendářní dny jdoucí za sebou
 • Poplatky za léky, TV, rádio atd. si každý klient hradí mimo výše uvedené úhrady
 • Úhrada za fakultativní činnosti, které jsou poskytovány nadstandardně, se řídí ceníkem DS-DD Pacov
  • Tisk a kopírování dokumentů, pouze černobíle max. A4 3,-Kč/1 strana
  • Doprava
   • 7,-Kč/km
   • 15,-Kč/každá započatá 1/4hodina
  • Užívání vlastní lednice na pokoji 50,-Kč/měsíc