Drobečková navigace

Úvod > Domov pro seniory > Podmínky přijetí

Podmínky přijetí

  • Podaná žádost se všemi náležitostmi
  • Služba je určena:
  • osobám se sníženou soběstačností v základních životních dovednostech z důvodu vysokého věku a ze zdravotních důvodů
  • osobám, které potřebují z těchto důvodů celodenní péči a dohled a není možné jim toto zajistit jejich rodinou nebo terénními nebo ambulantními sociálními službami
  • osobám po dovršení 55 let
  • DS-DD Pacov může odmítnout uzavřít smlouvu o poskytování sociální služby pokud:
  • osoba žádá o jinou sociální službu, než DS-DD Pacov poskytuje
  • nemá dostatečnou kapacitu
  • zdravotní stav osoby, která žádá o poskytování sociální služby, toto vylučuje
  • osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, vypověděl v době kratší než 6 měsíců smlouvu z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy